Steven van Luipen van Van Luipen Advies helpt organisaties hun kennis beter online te organiseren en te ontsluiten, en om leerprocessen te faciliteren. Altijd op basis van een degelijke strategie en met een realistische kijk op de verhouding tussen online en face-to-face.

Mijn klanten zitten voornamelijk in de hoek van (semi-)overheid.

Ik denk ook graag mee over uw vragen, neem vrijblijvend contact op.
VAN LUIPEN ADVIES